INOUT- CHINA

Yunnan-Guizhou-Guangxi
Viajes Alternativos

GUIZHOU - GUANGXI - CANTON

 

 

FESTIVALES ETNICOS GUIZHOU Y GUANGXI

Guiyang - Qingyan - Langde - Xijiang - Chong'An - Gulong - Kaili - Rongjiang - Xiaohuang - Chengyang - Ping'An - Yangshuo

Guiyang - Qingyan - Langde - Xijiang - Rongjiang - Congjiang - Xiaohuang - Chengyang - Ping'An - Yangshuo

GUIZHOU - GUANGXI

Guiyang - Qingyan - Kaili - Xijiang - Rongjiang - Zhaoxing - Chengyang - Ping'An - Guilin - Yangshuo

OFERTA ESPECIAL ~ Salida Grupo Garantizada ~ Mensual

GUIZHOU - GUANGXI INEDITO ... EN LIBERTAD

Guiyang - Qingyan - Langde - Rongjiang - Jiabang - Zhaoxing - Chengyang - Guilin - Yangshuo

GUANGXI CLASICO

Clasico esencial

OFERTA ESPECIAL ~ Salida Grupo Garantizada ~ Mensual

GUANGXI ECO-ACTIVA  ~ SENDERISMO

Norte de Guangxi al completo

OFERTA ESPECIAL ~ Salida Grupo Garantizada ~ Mensual

MONOGRAFICO MINORIAS  ~ SENDERISMO

Etnias Miao y Dong de Guizhou - Norte de Guangxi

LA RUTA CELESTE

Parque geoogico de Zhangjiajie en Hunan - Norte de Guangxi - Guilin/Yangshuo

PAISAJES PERFUMADOS

Norte de Guangxi - Guilin/Yangshuo - Wuzhou - Kaiping - Canton   ... hasta Macao/Hongkong

GUANGXI INEDITO: GRAN PAIS MIAO ECO-ACTIVA ~ SENDERISMO    

 

Liuzhou - Pais Miao (Danian) - Chengyang - Terrazas de Arrozales de Longji - Yangshuo


Liuzhou - Pais Miao (Danian) - Terrazas de Arrozales de Jiabang  - Zhaoxing - Chengyang - Terrazas de Arrozales de Longji - YangshuoColaboracion con la Asociacion ˇ§Couleurs de Chineˇ§

TURISMO RESPONSABLE

 

Climatologia Previsible

 

TIEMPO

 

Climatologia en Guiyang  (oC)

 

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Media

(gc)

-4.9

6.5

11.5

16.3

19.5

21.9

24

23.4

20.6

16.1

11.4

7.1

T.Max

(gc)

9.1

11.1

16.9

21.8

24.2

26.4

28.7

28.5

25.6

20.5

15.8

11.4

T.Min

(gc)

-6.6

3.6

7.9

12.5

16.1

18.6

20.7

19.8

17.1

13

8.5

4.0

Rain

(cm)

1

2

4

9

19

21

19

13

12

10

4

2

 

 Climatologia en Guilin (oC)

 

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Media

(gc)

8

10

13

18

22

26

28

28

27

24

15

9

T.Max

(gc)

12

13

18

23

26

31

33

32

31

26

20

15

T.Min

(gc)

4

6

11

16

19

23

25

23

22

16

12

7

Rain

(cm)

4

9

10

23

38

39

20

19

7

6

5

4